Crveni krst Vojvodine

Zdravstveno-preventivna delatnost

Pravni osnov: Zakon o Crvenom krstu Srbije, član 6, član 7, tačka 2 i 3. član 9. tačka7, član 13, 14, 15, 16. Zakon i član 18. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o javnom zdravlјu član7.

Podizanje svesti građana o važnosti upražnjavanja zdravih stilova života i važnosti prevencije bolesti sa posebnim akcentom na ranjive grupe (decu, mlade, starije, socijalno ugrožene osobe). Prevencija bolesti zavisnosti i smanjenje rizičnog ponašanja sprovodi se kontinuirano kroz edukativne kampanje, vršnjačku edukaciju, edukaciju roditelјa i nastavnika, uz veliko angažovanje stručnih saradnika i volontera Crvenog krsta. Fokus rada zasnovan je na obezbeđivanju informacija, razvoju veština neophodnih za zdrav život u zajednici.

Crveni krst Vojvodine radi na:

  • Smanjenju broja mladih koji se rizično ponašaju (bolesti zavisnosti, seksualno prenosive bolesti, poremećaji ishrane i drugi oblici po zdravlјe rizičnog ponašanja), kroz vršnjačke edukacije;
  • Podizanju svesti građana, pre svega mladih,roditelјa i starijih o važnosti vođenja zdravih stilova života;
  • Prevencijai tuberkuloze;
  • Izradi i štampanju edukativnih materijala na temu zdravih stilova života (prevencija bolesti zavisnosti, reproduktivno zdravlјe, ishrana, mentalno zdravlјe kao i druge relevantne teme iz oblasti zdravstvene prevencije)

Aktivnosti (tribine, ulične manifestacije, edukativne radionice, konferencije za štampu itd.) koje se tradicionalno realizuju povodom obeležavanja značajnijih datuma su:

  1. Obeležavanje 31.januara, Nacionalnog dana bez duvanskog dima
  2. Obeležavanje 7.aprila, Svetskog dana zdravlјa organizovanjem pokrajinske smotre znanja „Šta znaš o zdravlјu“
  3. Obelezavanje 24.marta, Svetski dan borbe protiv tubrkuloze
  4. Obeležavanje 31.maja, Svetskog dana bez duvanskog dima
  5. Obeležavanje 26.juna, Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga
  6. Obeležavanje 29.septembra, Svetskog dana srca