Crveni krst Vojvodine

Podmladak i omladina

IMG_0470

Pravni osnov: Zakon o Crvenom krstu Srbije, član 6,7,9, 13, 14, 15. i 16.

Rad sa podmlatkom i omladinom, kao i ukupne aktivnosti mladih volontera sadržane su u svim segmentima rada organizacije Crvenog krsta, jer mladi aktivno učestvuju u realizaciji svih tradicionalnih akcija i aktivnosti.

Snaga organizacije Crvenog krsta je u zavidnom broju mladih, edukovanih kadrova posvećenih humanitarnoj misiji Organizacije koji se sve više uklјučuju i u osmišlјavanje i kreiranje novih, savremenih programa, bliskih mladoj generaciji. Zadatak organizacije Crvenog krsta je da tu snagu uvećava, podstiče i sačuva kroz veću otvorenost i dostupnost svih struktura Organizacije mladim volonterima.

Crveni krst Vojvodine radi na:

  • Motivaciji dece i mladih da se uklјuče u rad Crvenog krsta, i da volonterskim radom daju doprinos u realizaciji programa, projekata i poduhvata koje sprovodi Crveni krst.
  • Stvaranju volonterske baze za sve programe, projekte i poduhvate koji su usmereni ka deci i mladima, a kasnije i ka starijim generacijama i svim kategorijama ugroženosti u zavisnosti od interesovanja koja imaju volonteri.
  • Razvijanju zdravih stilova života, tolerancije, smanjenju nasilјa među mladima,
  • Razvijanju i unapređivanju različitih životno korisnih veština, sposobnosti i kreativnosti kod mladih,
  • Razvijanju „vršnjačke edukacije“.

Aktivnosti koje se tradicionalno realizuju su:

1.Promocija humanih vrednosti (vrtići, osnovne škole)

2.Kviz takmičenja

3.Škole podmlatka

4.Kampovi za mlade

5.Bezbednost dece u saobraćaju

6.Trka za srećnije detinjstvo