Црвени крст Војводине

Подмладак и омладина

IMG_0470

Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6,7,9, 13, 14, 15. и 16.

Рад са подмлатком и омладином, као и укупне активности младих волонтера садржане су у свим сегментима рада организације Црвеног крста, јер млади активно учествују у реализацији свих традиционалних акција и активности.

Снага организације Црвеног крста је у завидном броју младих, едукованих кадрова посвећених хуманитарној мисији Организације који се све више укључују и у осмишљавање и креирање нових, савремених програма, блиских младој генерацији. Задатак организације Црвеног крста је да ту снагу увећава, подстиче и сачува кроз већу отвореност и доступност свих структура Организације младим волонтерима.

Црвени крст Војводине ради на:

  • Мотивацији деце и младих да се укључе у рад Црвеног крста, и да волонтерским радом дају допринос у реализацији програма, пројеката и подухвата које спроводи Црвени крст.
  • Стварању волонтерске базе за све програме, пројекте и подухвате који су усмерени ка деци и младима, а касније и ка старијим генерацијама и свим категоријама угрожености у зависности од интересовања која имају волонтери.
  • Развијању здравих стилова живота, толеранције, смањењу насиља међу младима,
  • Развијању и унапређивању различитих животно корисних вештина, способности и креативности код младих,
  • Развијању „вршњачке едукације“.

Активности које се традиционално реализују су:

1.Промоција хуманих вредности (вртићи, основне школе)

2.Квиз такмичења

3.Школе подмлатка

4.Кампови за младе

5.Безбедност деце у саобраћају

6.Трка за срећније детињство