Црвени крст Војводине

Служба тражења

Правни основ: На основу чланова 2, 7, и 19. Закона о Црвеном крсту Србије („Службени гласник РС“ 107/2005),ау вези са чланом 122. Женевске конвенције о поступању са ратним заробљеницима од 12. августа 1949. године и чланом 136. Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12. августа 1949. године, Црвени крст врши послове Службе тражења.

Основна функција Службе тражења јесте да врши послове Националног бироа за обавештавање о жртвама оружаног сукоба, и да се бави тражењем лица која су нестала услед оружаног сукоба, која су заштићена Женевским конвенцијама из 1949. и Допунским протоколима уз те конвенције од 1977., а све у циљу остваривања права на информисање о судбини несталих и заробљених и успостављања контаката заробљених са члановима њихове породице. У складу са наведеним, Служба тражења учествује у размени породичних порука чланова породица раздвојених услед оружаног сукоба или других ванредних стања, учествује у спајању чланова породица раздвојених услед оружаног сукоба или других ванредних стања, као и обавља друге послове у виду вођења евиденција несталих, заробљених и др.Црвени крст Србије је члан Међународног покрета друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца којег чини 191 национално друштво. У свакоме од њих развијена је мрежа Службе тражења која одговара и на хуманитарне потребе грађана у периоду без оружаног сукоба, као што је пружање информација и података о судбини особа које су раздвојене, страдале или нестале услед елементарних несрећа и природних катастрофа или економских или илегалних миграција под условом да таква тражења нису мотивисана неким видом имовинске користи и да је тражена особа дала сагалсност за ступање у контакт са тражиоцем. Значајан допринос у бржем успостављању породичних контаката особа раздвојених током миграције пружа линк “Restoring Family Links“ Међународног комитета Црвеног крста

Такође, Служба тражења омогућава проверу картотеке, односне евиденције интернираних и заробљених лица током Другог светског рата, на основу чега Црвени крст издаје потврду о времену и месту проведеном у заробљеништву или у интернацији лица током Другог светског рата. Поред картотеке којом располаже Национално друштво Црвеног крста Србије, Црвени крст провера и друге изворе, међу којима су и катотека Међународне службе тражења у Бад Аролсену (СР Немачка).

Документа за преузимање:

Захтев за издавање потврде -Интернирци

Захтев за издавање потврде -Заробљеници

Захтев за тражење лица