Crveni krst Vojvodine

Borba protiv trgovine ljudima

Sombor-trgovina

Pravni osnov: Zakon o Crvenom krstu Srbije, član 9.stav 1,2,4, i 6 član 14, 15. i 16. Zakona.

Cilј programa Borba protiv trgovine lјudima je  odgovor na potrebe identifikovanih i potencijalnih žrtava trgovine lјudima, smanjenje rizika od trgovine lјudima, ublažavanje lјudske patnje izazvane ovom pojavom i doprinos implementaciji Strategije Vlade Republike Srbije za borbu protiv trgovine lјudima.

Od početka sprovođenja Programa, 2005. godine do sada, informisano je više od 350.000 mladih o problemu trgovine lјudima. Opšti cilј Programa ostvaruje se kroz aktivan rad mreže od 250 aktivnih edukovanih volontera Crvenog krsta.

 

Programom su obuhvaćene sledeće cilјne grupe:

  1. žrtve trgovine lјudima-identifikovane i u stanju socijalne potrebe;
  2. potencijalne žrtve trgovine lјudima- marginalizovane i ranjive grupe poput mladih u školama, domovima za nezbrinutu decu, romskim naselјima, narodnim kuhinjama, kolektivnim centrima za izbegla i raselјena lica, migrante i azilante, omladina Crvenog krsta;
  3. profesionalci i studenti koji u svom radu ili budućem radu mogu doći u kontakt sa žrtvama trgovine lјudima (lekari, medicinsko osoblјe, predstavnici centara za socijalni rad, centara za prihvat azilanata i migranata, zaposleni u Crvenom krstu);
  4. volonteri Crvenog krsta, vršnjački edukatori koji sprovode aktivnosti prevencije trgovine lјudima.

Aktivnosti (tribine, ulične manifestacije, edukativne radionice, konferencije za štampu itd.) koje se tradicionalno realizuju povodom obeležavanja značajnijih datuma su:

  • jul, Međunarodni dan borbe protiv trgovine lјudima
  • oktobar, Evropski dan borbe protiv trgovine lјudima