Crveni krst Vojvodine

Zdravi stilovi života

Zrenjanin

Crveni krst Vojvodine sprovodi aktivnosti sa ciljem podizanje svesti građana o važnosti upražnjavanja zdravih stilova života i važnosti prevencije bolesti od većeg socijalno medicinskog značaja. Poseban akcenat rada su ranjive grupe (mladi, stariji i socijalno ugrožene osobe). Prevencija i smanjenje rizičnog ponašanja i bolesti sprovodi se kroz kontinuirane preventivno edukativne sadržaje i kampanje uz angažovanje profesionalnih saradnika i volontera na svim nivoima. Kroz obezbeđivanje informacija, edukacija za zdravlje i razvoj veština, kontrolu opšteg zdravstvenog stanja svakog pojedinca, Crveni krst pomaže u očuvanju zdravlja i života ljudi u zajednici.