Црвени крст Војводине

Здрави стилови живота

Zrenjanin

Црвени крст Војводине спроводи активности са циљем подизање свести грађана о важности упражњавања здравих стилова живота и важности превенције болести од већег социјално медицинског значаја. Посебан акценат рада су рањиве групе (млади, старији и социјално угрожене особе). Превенција и смањење ризичног понашања и болести спроводи се кроз континуиране превентивно едукативне садржаје и кампање уз ангажовање професионалних сарадника и волонтера на свим нивоима. Кроз обезбеђивање информација, едукација за здравље и развој вештина, контролу општег здравственог стања сваког појединца, Црвени крст помаже у очувању здравља и живота људи у заједници.