Crveni krst Vojvodine

Kampovi za mlade

IMG_5210

Kampovi za mlade se realizuju sa ciljem edukacije i motivacije mladih da se uključe u različite  aktivnosti i programe Crvenog krsta (Promocija humanih vrednosti, Negovanje zdravih stilova života, Prva pomoć i RPPOS, Borba protiv trgovine ljudima itd.)Pored toga organizuju se i kreativne radionice za decu i mlade, sportsko rekreativne aktivnosti, i večernji zabavni programi edukativnog karaktera u kojima deca učestvuju i imaju priliku da pokažu svoje veštine i talente. Realizatori  kampova su obučeni mladi volonteri u saradnji sa stručnim saradnicima. Kampovi doprinose sticanju novih znanja, veština i sposobnosti u skladu sa interesovanjima dece i mladih, ali i druženju i širenju humanosti i vrednosti koje promoviše i zastupa Crveni krst.