Црвени крст Војводине

Кампови за младе

IMG_5210

Кампови за младе се реализују са циљем едукације и мотивације младих да се укључе у различите  активности и програме Црвеног крста (Промоција хуманих вредности, Неговање здравих стилова живота, Прва помоћ и РППОС, Борба против трговине људима итд.). Поред тога организују се и креативне радионице за децу и младе, спортско рекреативне активности, и вечерњи забавни програми едукативног карактера у којима деца учествују и имају прилику да покажу своје вештине и таленте. Реализатори  кампова су обучени млади волонтери у сарадњи са стручним сарадницима. Кампови доприносе стицању нових знања, вештина и способности у складу са интересовањима деце и младих, али и дружењу и ширењу хуманости и вредности које промовише и заступа Црвени крст.