Crveni krst Vojvodine

Bezbednost dece u saobraćaju

Bezbednost dece u saobracaju

Realizuje se u septembru mesecu sa ciljem smanjivanja broja povređenih i stradalih osoba u saobraćaju i promovisanje adekvatnog ponašanja svih učesnika u saobraćaju. Sprovodi se za učenike nižih razreda osnovne škole, prvenstveno učenike prvih razreda. Edukovani mladi volonteri u saradnji sa MUP-om kroz predavanja i  kreativne radionice skreću pažnju deci na to kako trebaju da se ponašaju u saobraćaju ali i učesnicima saobraćaja ukazuju na pravila koja trebaju da poštuju kako ne bi došlo do povređivanja i ugrožavanja života ljudi pre svega dece.