Crveni krst Vojvodine

Razgovarajmo-psihosocijalna podrška

Annotation 2020-07-31 092641

Crveni krst Srbije je u okviru svojih redovnih aktivnosti u junu započeo sa onlajn uslugom psihosocijalne podrške građanima i građankama na celoj teritoriji Republike Srbije, ali i volonterima i zaposlenima preko aplikacije „Razgovarajmo“ Ova podrška se organizuje sa učešćem psihologa zaposlenih u Crvenom krstu Srbije, Crvenom krstu Vojvodine, Crvenom krstu Kragujevac i u partnerstvu sa volonterkama Odbora za krizne intervencije Društva psihologa Srbije.

Psihosocijalna podrška pomaže lјudima da se oporave nakon krize koja je poremetila i promenila njihove živote. Crveni krst Srbije primenjuje intervencije psihosocijalne podrške koje se odnose na jačanje kapaciteta lјudi za prevazilaženje stresa, kako bi se pobolјšala psihosocijalna dobrobit pojedinaca i zajednice u celini.

Psihosocijalna podrška jača otpornost, osposoblјava lјude da se povrate i oporave od krize, kao i da se u budućnosti efikasnije nose sa kriznim događajima. Ova vrsta podrške lјudima, odvija se uz poštovanje dostojanstva, kulture, etičke i nacionalne pripadnosti i svih drugih posebnosti, različitosti i mogućnosti pojedinca.

Ukoliko vam je potrebna podrška, razgovor ili imate pitanje za psihologa možete stupiti u kontakt sa njima preko aplikacije „Razgovarajmo“.

Aplikacija je dostupna za Android uređaje preko play prodavnice na sledećem linku: Razgovarajmo

Ili na internet stranici https://www.razgovarajmo.lekarinfo.com/

Upustva za korišćenje aplikacije možete preuzeti sa sledećih linkova:

uputstvo-aplikacija-razgovarajmo-cir

razgovarajmo-video-konsultacija