Crveni krst Vojvodine

Priprema i delovanje u nesrećama

IMG_0005

Pravni osnov: Zakon o Crvenom krstu Srbije: čl.6, čl. 7. ( tačka 1. i 3.), čl. 9.( tačka 3. i 5. ), čl.13. i čl.14.

Na osnovu odredbi Zakona o Crvenom krstu Srbije (Sl.Glasnik RS br.107/2005) i međunarodnim ugovorima preuzetih obaveza, a u skladu sa Nacionalnom strategijom zaštite i spasavanja i Nacionalnim programom upravlјanja rizikom od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, Crveni krst Srbije sprovodi pripreme i razvija kapacitete za odgovor na nesreće, rad u vanrednim situacijama i konfliktima.

Pomoć ugroženim lјudima  i očuvanje dostojanstva lјudi u nesreći je jedan od glavnih cilјeva organizacije Crvenog krsta. Spasavanje i zaštita života i pobolјšanje oporavka nakon nesreća i vanrednih situacija je i prvi strateški cilј u Strategiji 2020 Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.

Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravlјanju vanrednim situacijama (Sl.Glasnik RS br.87/2018) organizacija Crvenog krsta je prepoznata kao značajna snaga u sistemu zaštite i spasavanja.