Црвени крст Војводине

Припрема и деловање у несрећама

IMG_0005

Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије: чл.6, чл. 7. ( тачка 1. и 3.), чл. 9.( тачка 3. и 5. ), чл.13. и чл.14.

На основу одредби Закона о Црвеном крсту Србије (Сл.Гласник РС бр.107/2005) и међународним уговорима преузетих обавеза, а у складу са Националном стратегијом заштите и спасавања и Националним програмом управљања ризиком од елементарних непогода и других несрећа, Црвени крст Србије спроводи припреме и развија капацитете за одговор на несреће, рад у ванредним ситуацијама и конфликтима.

Помоћ угроженим људима  и очување достојанства људи у несрећи је један од главних циљева организације Црвеног крста. Спасавање и заштита живота и побољшање опоравка након несрећа и ванредних ситуација је и први стратешки циљ у Стратегији 2020 Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца.

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Сл.Гласник РС бр.87/2018) организација Црвеног крста је препозната као значајна снага у систему заштите и спасавања.