Crveni krst Vojvodine

Volontirajte

51089095_2324212470943267_3322976945209081856_n

Ukoliko želite da volontirate dobrodošli ste u svaku organizaciju Crvenog krsta.

Rad sa volonterima je veoma važan za Crveni krst jer su upravo volonteri nosioci velikog broja aktivnosti  u okviru svih oblasti Crvenog krsta. Oni su ujedno inovatori, kreatori aktivnosti i promoteri misije Crvenog krsta tako da uz njihovu pomoć činimo mnogo za zajednicu. Oni predstavljaju uzor drugim ljudima da se bave volonterskim radom i da neguju humane vrednosti. Crveni krst ulaže velike napore da ugradi principe humanosti u svakog volontera i da na taj način obezbedi volonterske resurse za odgovor na potrebe građana koji su ugroženi socijalnim, zdravstvenim ili ekonomskim činiocima.