Црвени крст Војводине

Прва помоћ

IMG_0465

Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије: члан 6, 7, 10. и 13. закона.

Ако познајете вештине прве помоћи, некоме можете спасити живот. То је хуманитарни чин који произилази из основних приципа наше организације и активност по којој је организација Црвени крста препознатљива.

Прва помоћ чини важну карику у ланцу збрињавања. Први минути након повреде и несреће су критични за повређене и оболеле особе. Правилно указана прва помоћ доводи до смањења и ублажавања последица повређивања и у одређеним ситуацијама спасавања живота. Из тог разлога највећи број активности организације Црвеног крста је усмерен ка едукацији грађана и волонтера, а првенствено ка ученицима у основним и средњим школама, који учењем основних знања и вештина у области прве помоћи представљају значајну подршку у својим срединама у настојању да створимо сигурно окружење и сигурне заједнице за живот појединца. У Црвеном крсту у Војводини сваке године 5.550 грађана и ученика научи основне вештине прве помоћи.

Организација Црвеног крста је препозната као референтна установа у области едукације у првој помоћи и Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гласник РС бр.41/09. члан 241. и 242.). На годишњем нивоу преко 1000 будућих возача у Војводини стекне неопходна знања потребна за адекватно указивање прве помоћи. Више од 3.466 запослених радника различитих профила успешно заврши основну или напредну обуку прве помоћи.

Значајна активност организације Црвеног крста и велика подшка заједници су екипе прве помоћи које су, уз службе хитне медицинске помоћи,  ангажоване на јавним скуповима, спортским и музичким манифестацијама.

Будите и ви део велике породице која негује праве вредности.

Научите прву помоћ!