Crveni krst Vojvodine

Bolesti zavisnosti

Bolesti zavisnosti1

Prevencija bolesti zavisnosti realizuje se kroz organizaciju tribina, predavanja, edukativnih radionica, uličnih manifestacija, pozorišnih predstava,literarnih i likovnih konkursa,  a sve u cilju smanjenja rizičnog ponašanja pre svega mladih i negovanju zdravih stilova života. U saradnji sa partenerima, mladi edukovani volonteri putem akcija podižu svest javnosti o štetnosti upotrebe psihoaktivnih supstanci i i utiču na porast znanja iz oblasti prevencije. Vršnjačka edukacija se kontinuirano odvija kroz čitavo školovanje i taj oblik učenja sve do uzrasta ranih adolescenata ima najznačajniju ulogu u borbi protiv upotrebe psihoaktivnih supstanci i razvijanju zdravih stilova života.