Црвени крст Војводине

Болести зависности

Bolesti zavisnosti1

Превенција болести зависности реализује се кроз организацију трибина, предавања, едукативних радионица, уличних манифестација, позоришних представа,литерарних и ликовних конкурса,  а све у циљу смањења ризичног понашања пре свега младих и неговању здравих стилова живота. У сарадњи са партенерима, млади едуковани волонтери путем акција подижу свест јавности о штетности употребе психоактивних супстанци и и утичу на пораст знања из области превенције. Вршњачка едукација се континуирано одвија кроз читаво школовање и тај облик учења све до узраста раних адолесцената има најзначајнију улогу у борби против употребе психоактивних супстанци и развијању здравих стилова живота.