Црвени крст Војводине

Основни принципи Црвеног крста и Црвеног полумесеца

Основни принципи представљају израз доктрине Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Иако нису постојали од самог почетка они се могу препознати у основним идејама које су довеле до стварања Црвеног крста. За развој и дефинисање Основних принципа од највеће је важости рад Жан Пиктеа (Jean Pictet) ”Принципи Црвеног крста” објављен 1956. године.

Основни принципи су службенопроглашени на 20. Међународној конференцији 1965. године у Бечу. Веома је важно нагласити да због њиховог усвајања на Међународној конференцији они обавезују све саставне делове Међународног покрета, али и све државе чланице Женевских конвенција.

У остваривању наведених циљева и задатака, Црвени крст Србије помаже свим људима, без било какве непосредне или посредне дискриминације по било ком основу, а нарочито због расе, боје, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења или сличног статуса, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости или психичког или физичког инвалидитета.

Рад Црвеног крста Србије се базира на општим и основним принципима Међународног покрета црвеног крста и црвеног полумесеца:

ХУМАНОСТ

Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, рођен је у жељи да без дискриминације пружи помоћ рањеницима и болесницима на бојном пољу, у свом међународном и националном виду настоји да спречи и ублажи људску патњу у свим приликама. Нјегов циљ је, да штити живот и здравље и да обезбеди поштовање људске личности. Он унапређује узајамно разумевање, пријатељство, сарадњу и трајан мир међу свим народима.

НЕПРИСТРАСНОСТ

Међународни покрет не прави никакву разлику према народности, раси, верским убеђењима, класи или политичком мишљењу. Он настоји да ублажи страдања појединаца, руковођен само њиховим потребама, дајући првенство најхитнијим случајевима несрећа.

НЕУТРАЛНОСТ

Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, рођен је у жељи да без дискриминације пружи помоћ рањеницима и болесницима на бојном пољу, у свом међународном и националном виду настоји да спречи и ублажи људску патњу у свим приликама. Нјегов циљ је, да штити живот и здравље и да обезбеди поштовање људске личности. Он унапређује узајамно разумевање, пријатељство, сарадњу и трајан мир међу свим народима.

НЕЗАВИСНОСТ

Покрет је независан. Национална друштва, која имају помоћну улогу у хуманитарним активностима својих влада и подвргнута су законима у њиховим земљама, морају увек да сачувају своју аутономију, која ће им омогућити да у свако доба делују у складу са принципима Покрета.

ДОБРОВОЉНОСТ

То је добровољни покрет за помоћ, који не покреће жеља за стицањем користи.

ЈЕДИНСТВО

У једној земљи може постојати само једно друштво Црвеног крста или Црвеног полумесеца. Оно мора бити доступно свима и спроводитит своју хуманитарну делатност на целој територији.

УНИВЕРЗАЛНОСТ

Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, у коме сва друштва имају једнаки статус и деле једнака права и дужности, да се међусобно помажу, је универзалан.