Crveni krst Vojvodine

Škole podmlatka

Sombor

Škole podmlatka Crvenog krsta predstavljaju jedan od načina animiranja dece da aktivno učestvuju u humanitarnom radu širenjem znanja o vrednostima koje zastupa Crveni krst i promocijom solidarnosti. Rad sa decom odvija se u manjim grupama, u skladu sa interesovanjem svakog deteta. Mladi volonteri Crvenog krsta primenjuju i individualni pristup u radu sa decom, imajući u vidu probleme u socijalnom, emotivnom i psihološkom funkcionisanju dece koja su iz porodica sa lošijom socio-ekonomskim statusom. Ovim aktivnostima Crveni krst postiže vidne rezultate koji se ogledaju kroz poboljšanu socijalizaciju dece, edukaciju, razvijanje kreativnosti, kao i kroz ovladavanje životno korisnim veštinama.