Crveni krst Vojvodine

Dobrovoljno davalaštvo krvi

FotoJet2

Pravni osnov: član 7. tačka 4, član 8, član 13, 14 ,15. i 16. Zakona o Crvenom krstu Srbije, Zakon o transfuziološkoj delatnosti,član 42, član 43, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 18. tačka 15. i član 123. tačka 6.

Rad Crvenog krsta Vojvodine u ovoj oblasti ima za polazište da je davanje krvi opšti društveni interes uobličen u nacionalni program, koji se realizuje planski – masovnim i kontinuiranim organizovanjem davalaca krvi, za obezbeđivanje dovolјne količine krvi.

Zakon o Crvenom krstu Srbije (sl.Glasnik RS, broj 107/05), koji dobrovolјno davalaštvo krvi definiše kao javno ovlašćenje organizacije Crvenog krsta u saradnji sa partnerima,   Institutom za transfuziju krvi Srbije, Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine i Zavodom za transfuzije krvi Niš kao i transfuziološkim službama,  organizacije Crvenog krsta u Srbiji sprovode aktivnosti na promociji, regrutovanju i zadržavanju davalaca krvi i učestvuju u organizaciji akcija dobrovolјnog davanja krvi. Na ovakav način postiže se kontinuirano obezbeđivanje dovolјnih količina krvi za sve pacijente u Srbiji kojima je neophodna transfuzija krvi.

U odnosu na navedena polazišta prioritetne aktivnosti su:

Organizovanje edukativnih seminara za nove promotere davalaštva krvi, za potrebe organizacija Crvenog krsta u opštinama i gradovima;

Praćenje rada i rezultata u radu organizacija Crvenog krsta u Vojvodini na realizaciji planiranih akcija dobrovolјnog davalaštva  krvi;

Učestvovanje u pripremi i realizaciji tematskih konferencija o dobrovolјnom davalaštvu krvi;

Sopstvenim angažovanjem, ali i angažovanjem u Crvenom krstu Srbije, nastojati da informativno-propagandni materijal bude što kvalitetniji i raznovrsniji i štampan na jezicima nacionalnih manjina;

Obeležavanje 14. juna  – Svetskog dana dobrovolјnih davalaca krvi;

Kroz ukupno angažovanje i prisustvo u javnosti, Crveni krst Vojvodine će sve ove aktivnosti sprovoditi u cilјu povećanja broja dobrovolјnih davalaca krvi i obezbeđivanju dovolјnih količina bezbedne krvi, u procentu od 4% davanja u odnosu na broj stanovnika, što predstavlјa opšti nacionalni interes.