Црвени крст Војводине

Организације Црвеног крста у Војводини

Црвени крст Ада

24430 Ада, Лењинова 46

024/852 350

ada@redcross.org.rs


Црвени крст Алибунар

26310 Алибунар, Трг Слободе 5

013/641 253

alibunar@redcross.org.rs


Црвени крст Апатин

25260 Апатин, Станка Опсенице 75А

025/779 490; 025/772 073

apatin@redcross.org.rs


Црвени крст Бач

21420 Бач, Грмечка 8а

021/6071 244

bac@redcross.org.rs


Црвени крст Бачка Паланка

21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 23

021/6042 151; 021/751 431

backapalanka@redcross.org.rsoffice@ckbap.org.rs

http://www.ckbap.org.rs


Црвени крст Бачка Топола

24300 Бачка Топола, Петефи Бригаде 7

024/715 594; 024/715 856; 024/715 621

backatopola@redcross.org.rsckbt@stcable.net


Црвени крст Бачки Петровац

21470 Бачки Петовац, Кулпинска 13

021/782 565

backipetrovac@redcross.org.rs


Црвени крст Бечеј

21220 Бечеј, Главна 11

021/6912 577

becej@redcross.org.rs


Црвени крст Бела Црква

26340 Бела Црква, Милетићева 2

013/853 289

belacrkva@redcross.org.rs


Црвени крст Беочин

21300 Беочин, Светосавска 2

021/871 043

beocin@redcross.org.rs


Црвени крст Чока

23320 Чока, Петра Драпшина 30

0230/471 484

coka@redcross.org.rs


Црвени крст Инђија

22320 Инђија, Војводе Степе 34

022/561 445

indjija@redcross.org.rsckindjija@gmail.com


Црвени крст Ириг

22406 Ириг, Војводе Путника 39А

022/462 334

irig@redcross.org.rs


Црвени крст Кањижа

24420 Кањижа, Дамјанићева 4

024/873 644

kanjiza@redcross.org.rskanjiza@redcross.rs

www.redcross.rs


Црвени крст Кикинда

23300 Кикинда, Немањина 4

0230/422 569; 0230/427 711

kikinda@redcross.org.rscrveni.krst.kikinda@gmail.com

www.ckkikinda.org.rs


Црвени крст Ковачица

26210 Ковачица, Чапловичова 13

013/661 040

kovacica@redcross.org.rs


Црвени крст Ковин

26220 Ковин, Михајла Пупина 19

013/742 225; 013/743 008

kovin@redcross.org.rsckkovin@mts.rs

www.ckkovin.org.rs


Црвени крст Кула

25230 Кула, Маршала Тита 248

025/722 125; 025/722 316

kula@redcross.org.rs


Црвени крст Мали Иђош

24321 Мали Иђош, Главна 32

060/07-30-328

maliidjos@redcross.org.rs


Црвени крст Нова Црња

23218 Нова Црња, ЈНА 110

023/815 594

novacrnja@redcross.org.rscrvenikrstnovacrnja@gmail.com


Црвени крст Нови Бечеј

23272 Нови Бечеј, Соње Маринковић 7

023/771 337

novibecej@redcross.org.rs


Црвени крст Нови Кнежевац

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра И Карађорђевића 66а

0230/83 355; 0230/82-678

noviknezevac@redcross.org.rs


Црвени крст Нови Сад, градска организација

21000 Нови Сад, Пионирска 12

021/6622 755; 021/6624 097

novisad@redcross.org.rsinfo@gockns.org.rs

www.gockns.org.rs


Црвени крст Оџаци

25250 Оџаци, Железницка 30

025/5742 235; 025/5746 221

odzaci@redcross.org.rscrvenikrstodzaci@mts.rs


Црвени крст Опово

26204 Опово, Братства јединства 7

013/682 143

opovo@redcross.org.rs


Црвени крст Панчево

26101 Панчево, Жарка Зрењанина 15

013/301-530; 013/346 602

pancevo@redcross.org.rsredcross@mts.rs

www.crvenikrstpancevo.org.rs


Црвени крст Пећинци

22410 Пећинци, Јове Негушевића 4

022/2436 503

pecinci@redcross.org.rs


Црвени крст Пландиште

26360 Пландиште, Војводе Путника 60

013/861 862; 013/861 210

plandiste@redcross.org.rsckplandiste@yahoo.com


Црвени крст Рума

22400 Рума, Вељка Дугошевица 125

022/478 356; 022/473 290

ruma@redcross.org.rs

www.crvenikrstruma.org.rs


Црвени крст Сечањ

23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 69

023/3841 001

secanj@redcross.org.rs


Црвени крст Сента

24400 Сента, Поштанска 1

024/811 475

senta@redcross.org.rscrvenikrst@sksyu.net


Црвени крст Шид

22240 Шид, Цара Лазара 10

022/712 310

sid@redcross.org.rs

www.cksid.org.rs


Црвени крст Сомбор

25000 Сомбор, Апатински пут 19

025/431 430; 025/412 737

sombor@redcross.org.rsckso@mts.rs

www.cksombor.org.rs


Црвени крст Србобран

21480 Србобран, Светог Саве 15

021/730 501

srbobran@redcross.org.rs


Црвени крст Сремски Карловци

21205 Сремски Карловци, Пупинова 16

021/882 515

sremskikarlovci@redcross.org.rs


Црвени крст Сремска Митровица

22000 Сремска Митровица, Арсенија Чарнојевића 17

022/625 550; 022/610 063; 022/621 938

sremskamitrovica@redcross.org.rs


Црвени крст Стара Пазова

22300 Стара Пазова, Браће Бабин ББ

022/310 102; 022/310 103

starapazova@redcross.org.rs


Црвени крст Суботица

24000 Суботица, Трг Жртава фашизма 3

024/621 100; 024/621 101; 024/621 105

subotica@redcross.org.rsoffice@suredcross.org.rs;

www.suredcross.org.rs


Црвени крст Темерин

21235 Темерин, Новосадска 326

021/844 858

temerin@redcross.org.rs


Црвени крст Тител

21240 Тител, Главна улица 4

021/2962 033

titel@redcross.org.rs


Црвени крст Врбас

21460 Врбас, Маршала Тита 141

021/707 702; 021/707 704

vrbas@redcross.org.rs


Црвени крст Вршац

26300 Вршац, Змај Јовина 9

013/830 648

vrsac@redcross.org.rs


Црвени крст Жабаљ

21230 Жабаљ, Николе Тесле 24

021/831 002

zabalj@redcross.org.rs


Црвени крст Житиште

23210 Житиште, Ђуре Јакшића 4а

023/821 858

zitiste@redcross.org.rs


Црвени крст Зрењанин

23000 Зрењанин, Змај Јовина 1а

023/562 006; 023/561 633

zrenjanin@redcross.org.rsckzrenjanin@zrlocal.net

www.ckzrenjanin.org.rs