Црвени крст Војводине

Контакт

Адреса: 21000 Нови Сад, Пионирска 8

Телефони: 021/422-454; 021/422-526

Факс: 021/423-750

Поштански фах: 41

Е-пошта: vojvodina@redcross.org.rs


Информације за програм Социјална делатност:

Стручни сарадник Димитрије Коњовић, е-пошта: dimitrije.konjovic@redcross.org.rs


Информације за програме Подмладак и омладина, Здравствено превентивна делатност:

Самостални стручни сарадник Софија Јовановић, е-пошта: sofija@ckv.org.rs


Информације за програм Служба тражења, Дифузија:

Самостални стручни сарадник Борис Башкало, е-пошта: boris@ckv.org.rs


Информације за програме Прва помоћ, Припрема и одговор на несреће:

Самостални стручни сарадник Др Драгана Звијер Јовић, е-пошта: dragana@ckv.org.rs


Информације за програме Организација и развој, Међународна сарадња:

Самостални стручни сарадник Анђела Папић, е-пошта: andjela@ckv.org.rs


Информације за програме Добровољно давалаштво крви, Спасилаштво на води:

Самостални стручни сарадник Јелена Милић, е-пошта: jelena@ckv.org.rs