Crveni krst Vojvodine

Prevencija HIV/AIDS i polno prenosivih infekcija

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Crveni krst svoje aktivnosti u oblasti borbe protiv HIV/AIDS-a zasniva prevashodno na primarnoj prevenciji, kroz izradu promotivnog materijala i organizovanje obuka. Rad u ovoj oblasti baziran je na vršnjačkoj edukaciji, kao najuspešnijem načinu prenošenja i usvajanju znanja, kako u radu sa decom u školama, tako i kroz realizaciju obuka gde su mladi ciljna grupa. Cilj ovih aktivnosti je prevencija diskriminacije osoba koje žive sa HIV-om i smanjenje broja novoinficiranih osoba, a što se postiže kontinuiranim radom na edukaciji u oblasti borbe protiv HIV/AIDS-a