Црвени крст Војводине

Превенција ХИВ/АИДС и полно преносивих инфекција

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Црвени крст своје активности у области борбе против ХИВ/АИДС-а заснива превасходно на примарној превенцији, кроз израду промотивног материјала и организовање обука. Рад у овој области базиран је на вршњачкој едукацији, као најуспешнијем начину преношења и усвајању знања, како у раду са децом у школама, тако и кроз реализацију обука где су млади циљна група. Циљ ових активности је превенција дискриминације особа које живе са ХИВ-ом и смањење броја новоинфицираних особа, а што се постиже континуираним радом на едукацији у области борбе против ХИВ/АИДС-а.