Црвени крст Војводине

Годишња седница скупштине Црвеног крста Војводине

Реодвна годишња седница скупштине Црвеног крста Војводине одржана је 7. марта 2024. године. На скупштини су усвојени Извештај о раду за 2023. годину и План рада Црвеног крста Војводине за 2024. годину. Члановима скупштине Извештај о раду представио је Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног крста Војводине. Скупштини су присуствовали др Драган Радовановић, председник Црвеног крста Србије са сарадницима и Доц. др Драгана Ћорић, Покрајински заштитник грађана-омбудсман.