Црвени крст Војводине

Саветовање секретара

Редовно годишње саветовање секретара Црвеног крста из организација у градовима и општинама у Војводини одржано је у периоду од 24. до 26. октобра. 2023. године. Саветовању су се прикључили и секретари из организација Црвеног крста са територије Косова и Метохије. Обухваћене су теме из редовних активности Црвеног крста и дискусију на тему измене Статута Црвеног крста уз пристуство генералног секретара Црвеног крста Србије и чланова статутарне комисије Црвеног крста Србије.