Leo Palvajn-Pretner

Leo Palvajn-Pretner, počasni predsednik Pokrajinske organizacije Crvenog krsta Gornja Austrija. Čovek koji je svojim životom i delom pokazao da humanost ne zna za granice, preminuo

Sa nastavkom hladnih dana

Organizacije Crvenog krsta u ovom trenutku imaju povećanu potrebu za zimskom polovnom odećom i obućom. Molimo Vas da se obratite lokalnoj organizaciji Crvenog krsta ako

Nedelja Crvenog krsta

Svetski dan Crvenog krsta 8. maj i “Nedelja Crvenog krsta” od 8.-15. maja u 2012. godini biće obeleženi temom koju je opredelila Međunarodna federacija društava