Црвени крст Војводине

Здравствено-превентивна делатност

Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 7, тачка 2 и 3. члан 9. тачка7, члан 13, 14, 15, 16. Закон и члан 18. Закона о здравственој заштити, Закон о јавном здрављу члан7.

Подизање свести грађана о важности упражњавања здравих стилова живота и важности превенције болести са посебним акцентом на рањиве групе (децу, младе, старије, социјално угрожене особе). Превенција болести зависности и смањење ризичног понашања спроводи се континуирано кроз едукативне кампање, вршњачку едукацију, едукацију родитеља и наставника, уз велико ангажовање стручних сарадника и волонтера Црвеног крста. Фокус рада заснован је на обезбеђивању информација, развоју вештина неопходних за здрав живот у заједници.

Црвени крст Војводине ради на:

  • Смањењу броја младих који се ризично понашају (болести зависности, сексуално преносиве болести, поремећаји исхране и други облици по здравље ризичног понашања), кроз вршњачке едукације;
  • Подизању свести грађана, пре свега младих,родитеља и старијих о важности вођења здравих стилова живота;
  • Превенцијаи туберкулозе;
  • Изради и штампању едукативних материјала на тему здравих стилова живота (превенција болести зависности, репродуктивно здравље, исхрана, ментално здравље као и друге релевантне теме из области здравствене превенције)

Активности (трибине, уличне манифестације, едукативне радионице, конференције за штампу итд.) које се традиционално реализују поводом обележавања значајнијих датума су:

  1. Обележавање 31.јануара, Националног дана без дуванског дима
  2. Обележавање 7.априла, Светског дана здравља организовањем покрајинске смотре знања „Шта знаш о здрављу“
  3. Обелезавање 24.марта, Светски дан борбе против тубркулозе
  4. Обележавање 31.маја, Светског дана без дуванског дима
  5. Обележавање 26.јуна, Светског дана борбе против злоупотребе и кријумчарења дрога
  6. Обележавање 29.септембра, Светског дана срца