Crveni krst Vojvodine

Donacije

Donacije Crvenom krstu Vojvodine mogu se uputiti na račun 340-1558-09.

Donacije u prehrambenim artiklima, školskom priboru i slično mogu se najaviti direktno Crvenom krstu Vojvodine.

Hvala

Svako vreme može biti vreme dobrote