Црвени крст Војводине

Шта знаш о Црвеном крсту?

Црвени крст Војводине у оквиру обележавања „Недеље Црвеног крста“ (8-15. маја) организује активност „Шта знаш о Црвеном крсту“, која је настала по угледу на Raid Cross, активност која је развијена од стране француског и белгијског Црвеног крста, а у циљу промоције значаја познавања и поштовања Међународног хуманитарног права.

Активност је намењена младим волонтерима Црвеног крста који су прошли обуке Црвеног крста из Међународног хуманитарног права и Дифузије. Као материјал за припрему, учесници користе приручник који је издао Црвени крст Војводине „Од идеје до акције“ и „Истраживање хуманитарног права“ који је издао Црвени крст Србије у сарадњи са Међународним комитетом Црвеног крста.

Активност обухвата низ различитих и повезаних полигона који се односе на конкретне ситуације у ратним сукобима. Током активности учесници играју улоге затвореника, цивила, војника, хуманитарних радника, и на тај начин, из различитих углова, сагледавају животне тешкоће током оружаног сукоба као и правила која су на снази у таквим екстремним ситуацијама. Кроз практичну демонстрацију, млади волонтери имају прилику да на сопственом искуству осете проблематику очувања и правилног спровођења Међународног хуманитарног права и поштовања Женевских конвенција.