Crveni krst Vojvodine

Raid Cross

Crveni krst Vojvodine u okviru obeležavanja „Nedelje Crvenog krsta“ (8-15. maja) organizuje aktivnost „Šta znaš o Crvenom krstu“, koja je nastala po ugledu na Raid Cross, aktivnost koja je razvijena od strane francuskog i belgijskog Crvenog krsta, a u cilju promocije značaja poznavanja i poštovanja Međunarodnog humanitarnog prava.

Aktivnost je namenjena mladim volonterima Crvenog krsta koji su prošli obuke Crvenog krsta iz Međunarodnog humanitarnog prava i Difuzije. Kao materijal za pripremu, učesnici koriste priručnik koji je izdao Crveni krst Vojvodine „Od ideje do akcije“ i „Istraživanje humanitarnog prava“ koji je izdao Crveni krst Srbije u saradnji sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta.

Aktivnost obuhvata niz različitih i povezanih poligona koji se odnose na konkretne situacije u ratnim sukobima. Tokom aktivnosti učesnici igraju uloge zatvorenika, civila, vojnika, humanitarnih radnika, i na taj način, iz različitih uglova, sagledavaju životne teškoće tokom oružanog sukoba kao i pravila koja su na snazi u takvim ekstremnim situacijama. Kroz praktičnu demonstraciju, mladi volonteri imaju priliku da na sopstvenom iskustvu osete problematiku očuvanja i pravilnog sprovođenja Međunarodnog humanitarnog prava i poštovanja Ženevskih konvencija.