Црвени крст Војводине

Спасилаштво на води

Правни основ: Члан 10. Закона о Црвеном крсту Србије, Правилник о националним гранским спортским савезима који остварују општи интерес у области спорта у Републици Србији од 1. августа 2014. и преузете међународе обавезе.

Црвени крст Србије је од 1998. године пуноправни члан Међународних асоцијација за спашавање на води (ILS – International life saving federation, ILSE – International life saving federation of Europe) што га обавезује да у обуци и развоју ове делатности примењује међународне стандарде, што је регулисано и Законом о Црвеном крсту Србије (СГ 107/2005).

У складу са претходно поменутим законом, уредбом –правилником о номенклатури спорстких звања СЛ СРЈ 1999 и правилником о едукацији у области спашавања на води  Црвени крст Војводине организује обуке спасилаца на води за стицање одговарајућих спасилачких звања. Обука подразумева стицање вештина и знања, као и испуњење предвиђених норми за стицање одговарајућих звања и уверења. Обуке реализују међународно признати инструктори спасилаштва на води Црвеног крста Србије.

Црвени крст Војводине координира рад Служби спасавања на води у Војводини, усмерава и унапређује рад служби у општинама и градовима на територији Војводине, учествује у обезбеђивању манифестација и такмичења.

Водимо евиденцију купалишта и руководиоцима купалишта пружамо информације о проценири ризика, унапређењу безбедности на купалишту и законским регулативама.

Посебно се залажемо за подизање нивоа свести опште и стручне јавности о важности и значају познавања опасности на купалиштима, као и начинима за испуњавање свих предуслова да боравак на води и поред воде буде безбедан. Популаришемо спасилачки спорт кроз организовање промоција и демонстрација такмичарских дисциплина у спасилаштву на води.

За све додатне информације можете нас контактирати на телефон Црвеног крста Војводине 021/422-454 или путем мејла spasioci@ckv.org.rs