Crveni krst Vojvodine

Postani član Crvenog krsta

Članstvo u nacionalnom društvu Crvenog krsta je dobrovoljno.

Nacionalno društvo je otvoreno za članstvo bez razlikovanja u pogledu porekla, rase, nacionalnosti, pola, verskih ili političkih ubeđenja.

Članovi Crvenog krsta mogu biti fizička i pravna lica.

Svako fizičko lice koje je navršilo 18 godina starosti, prihvata Statut i Osnovne principe Crvenog krsta i koje plaća članarinu može postati član Crvenog krsta.

Sva zaposlena lica u preduzećima, ustanovama i institucijama, ukoliko daju svoj pristanak, mogu biti članovi Crvenog krsta i tada imaju status „kolektivnog člana“.

Svojstvo člana Crvenog krsta se stiče uvođenjem u evidenciju u organizaciji Crvenog krsta na teritoriji grada ili opštine i uplatom članarine.

Iznos članarine za narednu godinu utvrđuje Upravni odbor Crvenog krsta Srbije, a ona u 2019. godini iznosi 100 dinara za odrasle, a 50 dinara za mlade.

Uplatom članarine Crvenom krstu u sredini u kojoj živite Vi podržavate humane vrednosti i ciljeve i omogućavate aktivnosti koje realizuju volonteri, a koje su od značaja za zajednicu u kojoj živite.