Црвени крст Војводине

Постани члан Црвеног крста

Чланство у националном друштву Црвеног крста је добровољно.

Национално друштво је отворено за чланство без разликовања у погледу порекла, расе, националности, пола, верских или политичких убеђења.

Чланови Црвеног крста могу бити физичка и правна лица.

Свако физичко лице које је навршило 18 година старости, прихвата Статут и Основне принципе Црвеног крста и које плаћа чланарину може постати члан Црвеног крста.

Сва запослена лица у предузећима, установама и институцијама, уколико дају свој пристанак, могу бити чланови Црвеног крста и тада имају статус „колективног члана“.

Својство члана Црвеног крста се стиче увођењем у евиденцију у организацији Црвеног крста на територији града или општине и уплатом чланарине.

Износ чланарине за наредну годину утврђује Управни одбор Црвеног крста Србије, а она у 2022. години износи 100 динара за одрасле, а 50 динара за младе.

Уплатом чланарине Црвеном крсту у средини у којој живите Ви подржавате хумане вредности и циљеве и омогућавате активности које реализују волонтери, а које су од значаја за заједницу у којој живите.