Aktivnosti Crvenog krsta u pružanju pomoći postradalom stanovništvu Grčke

Crveni krst Srbije je 25. jula 2018. godine povodom tragičnih ddogađaja koji su nedavno u Grčkoj uzrokovali velike ljudske gubitke i materijalna razaranja, otvorio namenski dinarski račun u svrhu prikupljanja novčanih donacija za pomoć postradalom stanovništvu Grčke.

Br. računa 205-32824-71 sa pozivom na broj 6026-3550000, model 00, Komercijalna banka AD Beograd

Crveni krst Srbije je 26. jula. 2018. godine aktivirao humanitarni SMS broj kod mobilnih operatera MTS, Telenor i Vip mobil. Građani slanjem prazne SMS poruke na 2002 mogu da doniraju pomoć za Grčku. Cena SMS poruke je 100 dinara.

Na osnovu informacija Grčkog Crvenog krsta i Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca od 31. jula 2018. godine do sada u požarima u oblasti Atike nastadalo je više od 90 osoba, povređeno je više od 200 osoba, dok se 25 osoba vode kao nestali. Do sada je procenjeno da je više od 700 kuća potpuno uništeno, a preko 600 kuća oštećeno sa naznakom da ovo nisu konačni podaci o žrtvama i razarawima. Grčki Crveni krst obilazi građane koji su ostali u svojim domovima u ugroženom područiju u cilju sagledavanja potreba ugroženog stanovništva, a svoje aktivnosti će usmeriti na psihosocijalnu podršku ugroženima, uspostavljanje porodičnih veza, distribuciju artikala i sredstava neophodne pomoći, zdravstveno preventivne aktivnosti, smanjenje rizika od nesreća uz istovremeno jačanje kapaciteta Nacionalnog društva. Procenjuje se da će u narednih devet meseci potrebu za podrškom i pomoći Crvenog krsta imati približno 7100 lica, odnosno 2367 domaćinstava. Crveni krst Srbije je u stalnom kontaktu sa kolegama u Grčkom Crvenom krstu koji nas je obavestio da su osnovne životne namirnice, voda za piće, higijenski artikli, odeća, obuća i smeštaj ugroženih lica obezbeđeni, a na osnovu sopstvene procene potreba i plana daljih aktivnosti izrazio zahtev za prikupljanje pomoći u novcu kako bi se humanitarne aktivnosti adekvatno i efikasno realizovale