Црвени крст Војводине

Школе подмлатка

Sombor

Школе подмлатка Црвеног крста представљају један од начина анимирања деце да активно учествују у хуманитарном раду ширењем знања о вредностима које заступа Црвени крст и промоцијом солидарности. Рад са децом одвија се у мањим групама, у складу са интересовањем сваког детета. Млади волонтери Црвеног крста примењују и индивидуални приступ у раду са децом, имајући у виду проблеме у социјалном, емотивном и психолошком функционисању деце која су из породица са лошијом социо-економским статусом. Овим активностима Црвени крст постиже видне резултате који се огледају кроз побољшану социјализацију деце, едукацију, развијање креативности, као и кроз овладавање животно корисним вештинама.