Црвени крст Војводине

Борба против трговине људима

Sombor-trgovina

Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 9.став 1,2,4, и 6 члан 14, 15. и 16. Закона.

Цилј програма Борба против трговине лјудима је  одговор на потребе идентификованих и потенцијалних жртава трговине лјудима, смањење ризика од трговине лјудима, ублажавање лјудске патње изазване овом појавом и допринос имплементацији Стратегије Владе Републике Србије за борбу против трговине лјудима.

Од почетка спровођења Програма, 2005. године до сада, информисано је више од 350.000 младих о проблему трговине лјудима. Општи цилј Програма остварује се кроз активан рад мреже од 250 активних едукованих волонтера Црвеног крста.

 

Програмом су обухваћене следеће цилјне групе:

  1. жртве трговине лјудима-идентификоване и у стању социјалне потребе;
  2. потенцијалне жртве трговине лјудима- маргинализоване и рањиве групе попут младих у школама, домовима за незбринуту децу, ромским населјима, народним кухињама, колективним центрима за избегла и раселјена лица, мигранте и азиланте, омладина Црвеног крста;
  3. професионалци и студенти који у свом раду или будућем раду могу доћи у контакт са жртвама трговине лјудима (лекари, медицинско особлје, представници центара за социјални рад, центара за прихват азиланата и миграната, запослени у Црвеном крсту);
  4. волонтери Црвеног крста, вршњачки едукатори који спроводе активности превенције трговине лјудима.

Активности (трибине, уличне манифестације, едукативне радионице, конференције за штампу итд.) које се традиционално реализују поводом обележавања значајнијих датума су:

  • јул, Међународни дан борбе против трговине лјудима
  • октобар, Европски дан борбе против трговине лјудима