Црвени крст Војводине

Дифузија

_Z3A8520

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 9.  став 2, члан 13. и 14.  Закона, Женевске конвенције из 1949. године и Допунски протоколи уз Женевске конвенције из 1977. и други међународни уговори)

Дифузија међународног хуманитарног права и Основних принципа међународног покрета је статутом Међународног покрета предвиђена као обавеза сваког националног друштва. Црвеном крсту Србије, који је у помоћној улози надлежним властима у хуманитарној области, поверена је обавеза и овлашћење да шири знање о међународном хуманитарном праву (Дифузија) имајући у виду да оно представља обавезу државе преузету ратификацијом Женевских конвенција из 1949. године, Допунских протокола из 1977. године и других међународних уговора.

Црвени крст Војводине, у функцији Центра за дифузију, следећи глобалну стратегију Националног друштва у овој области, у континуитету спроводи активности које теже ка општем циљу ширења знања о Међународном хуманитарном праву и Основним принципима  Црвеног крста и Црвеног полумесеца, ради подизања свести јавности о активностима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца и промовисања његовог независног хуманитарног имиџа, како би у случају потребе лако могао да стигне до жртава несреће које може да изазове људски фактор или природне непогоде и укаже им помоћ;

Посебан циљ је јачање капацитета организација Црвеног крста Србије како би се обезбедила исправна перцепција  и позиционирање Организација и њихово несметано функционисање у остваривању безбеднијег приступа корисницима којима је помоћ Црвеног крста потребна, као и партнерима и сарадницима.

Центар усмерава своје активности  према различитим циљним групама.

Интерне циљне групе у оквиру овог програма су:

 • запослени
 • волонтери у свим програмима у Црвеном крсту у Србији
 • чланови Црвеног крста,

Екстерне циљне групе су партнери изван наше организације:

 • снаге безбедности – припадници оружаних снага Војске Србије(са посебним плановима и програмима те сарадње);
 • здравствени радници;
 • наставно особље у школама, на факултетима и високим и вишим школама;
 • ученици у основним и средњим школама;
 • студенти Универзитета;
 • органи власти на свим нивоима;
 • правосудни органи;
 • невладине организације и организације цивилног друштва;
 • корисници и потенцијални корисници програма Црвеног крста;
 • представници средстава јавног информисања;
 • друге циљне групе које за то покажу интересовање или које Црвени крст Србије идентификује као посебне циљне групе.

Активности се реализују кроз семинаре, обуке, радионице, предавања, округле столове, дискусије, вежбе, иступања у медијима, итд.  могу груписати као:

 • посебне активности и обуке у програму Дифузије – основне информације или обуке као увод у друге програмске активности Црвеног крста;
 • посебне обуке планиране за запослене и волонтере, будуће дифузере;
 • сарадња са Министарством одбране и Војском Србије,
 • сарадња на посебним пројектима у вези са међународним хуманитарним правом развијену, активности са студентима
 • посебан програм Истраживање међународног хуманитарног права, намењен ученицима завршних разреда основних школа и средњих школа.
 • за младе “истраживаче” хуманитарног права организује се покрајинска смотру знања ’’Шта знаш о Црвеном крсту – Раид Цросс“’’ у оквиру обележавања Недеље Црвеног крста (од 8. до 15. маја)

Теме које је кроз активности потребно обухватити могу да буду различите, али најечшће су:

 • Развој Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Црвеног крста Србије
 • Структура Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца и мандати саставних делова
 • Основи принципи Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца
 • Знак Црвеног крста и Црвеног полумесеца
 • Програми Црвеног крста Србије
 • Национално законодавство
 • Међународно хуманитарно право