Nedelja Crvenog krsta – od 8. do 15. Maja 2010. godine

decija nedelja

Svetski dan Crvenog krsta 8. maj i Nedelja Crvenog krsta biće obeleženi temom koju je opredelila Međunarodna Federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca ’’Urbanizacija’’. Na međunarodnom planu, svetski dan Crvenog krsta/Crvenog polumeseca je prilika da se uvaži i podstakne ogroman rad volontera i profesionalaca širom sveta, koji su angažovani na spašavanju života i poboljšanju...

Vise