Црвени крст Војводине

Редовна годишња седница Скупштине Црвеног крста Војводине

У Црвеном крсту Војводине одржана је Редовна годишња седница Скупштине Црвеног крста Војводине. На седници Скупштине представљени су резултати рада Црвеног крста Војводине у 2019. години кроз Извештај о раду и План рада за 2020. годину. Извештај о раду и План рада једногласно су усвојени од стране чланова Скупштине.

Поред чланова Скупшине на седници су присуствовали потпредседник Црвеног крста Србије, Генерални секретар Црвеног крста Србије, Директор Завода за трансфузију крви Војводине, представник Покрајнског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, представник Покрајинског заштитника грађана и представници Војске Србије.