Crveni krst Vojvodine

Obuka I nivoa za spasilačko zvanje Pomoćni spasilac na vodi

„Referentni centar za spasilaštvo na vodi, Crveni krst Vojvodine u partnerstvu sa Vaterpolo klubom „Vojvodina“ i Sportskim centrom „Slana bara“ u periodu od 06.03.2020. do 15.03.2020. godine održaće obuku I nivoa za spasilačko zvanje Pomoćni spasilac na vodi (PRIPRAVNIK) po programu obučavanja priznatom od strane ILS-a (Međunarodne federacije za Spasilaštvo na vodi). Za sve dodatne informacije i detalje vezane za obuku, zainteresovani mogu kontaktirati dirrektno Crveni krst Vojvodine na telefon 021/ 422-454 ili na e-mail spasioci@ckv.org.rs .

 

Uslovi koje je neophodno da kandidat ispunjava pre početka obuke su:

 

  1. Pravilno popunjena elektronska prijava za učešće na obuci;
  2. Ima navršenih 18 godina života;
  3. Zdravstveno je sposobn za obvaljanje poslova Spasioca na vod;
  4. Ima završenu Srednju školu u trajanju od najmanje 3 godine;
  5. Položio je prijemni ispit propisan od strane Crvenog krsta Srbije;
  6. Uplatio je kotizaciju/ceo iznos troškova stručnog osposobljavanja.

 

Prijavu za obuku možete izvršti OVDE.”