Dani Grčke kulture

Predsednik Crvenog krsta Srbije prof. dr Dragan Radovanović sastao se sa predstavnicima Zajednice Grka Srbije i tom prilikom dogovorena je saradnja i zajedničke aktivnosti sa