Donacija jabuka

Zahvaljujući donaciji kompanije MicroTri D.O.O. iz Beograda 9000 kilograma jabuka distribuirano je Organizacijama Crvneog krsta u Vojvodini.