Црвени крст Војводине

Обука вршњачких едукатора из области Службе тражења и Дифузије

Црвени крст Војводине је од 29. до 30. 11.2019. године организовао обуку вршњачких едукатора у области Дифузије међународног хуманитарног права и Основних принципа Црвеног крста у одмаралишту Црвеног крста на Вршачком брегу. У обуци је узело учешће 37  волонтера (већином будућих вршњачких едукатора) из 18 организација Црвеног крста:. Алибунар, Бачка Топола, Бечеј, Бела Црква, Чока, Кањижа, Ковачица, Ковин, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Опово, Панчево, Пландиште, Сечањ, Темерин, Тител, Вршац, Жабаљ, Зрењанин.

Обуку су реализовали стручни сарадници за службу тражења и за дифузију  Црвеног Војводине и млади едуковани волонтер – дифузер Црвеног крста Рума. Учесницима је на занимљив и интерактиван начин презентован развој и структура Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, функционисање и мандати, Основни принципи, употреба и заштита Знака и значај међународног хуманитарног права. Волонтери су стекли  и потребна знања и вештине из области Службе тражења у оквирима планираних циљева обуке. Теме су обрађиване на младима близак начин,а радионице су стимулисале  ангажовање волонтера увежбавањем, што ће полазницима бити од користи у будућем раду. Црвени крст Војводине је припремио и подело метеријал који је подељен учесницима а који ће они користити у раду са вршњацима у својим срединама.