Црвени крст Војводине

Међународни пројекат “PRO HEALTH for Roma”

Представници Црвеног крста Војводине су дана 22.11.2019 године у Чаковцу (Република Хрватска) у просторијама Међумурске жупаније присуствовали отварајућој конференцији међународног пројекта „PRO HEALTH for Roma“ у којем поред Црвеног крста Војводине учествују Лекари света из Белгије, посредством представништа у Хрватској, Црвени крст Сремска Митровица, Регионална развоја агенција Срем,  Центар за економско унапређење Рома из Сремске Митровице као и партнери из Републике Хрватске, Међумурска жупанија, Град Чаковец и Завод за јавно здравство Међумурске жупаније.

Пројекат је одобрен од стране Европске комисије у оквиру програма „ Права, једнакост и држављанство“ (REC – Rights, Equality and Citizenship).
Пројекат ће трајати годину дана са циљем да побољша приступ здравственим услугама ромској популацији на територији Сремске Митровице (Реп. Србије) и Међумурске жупаније (Реп. Хрватска) као и са циљем развијања превенитивних здравствених  навика у сврху очувања здравља ромске популације.