Црвени крст Војводине

Очување репродуктивног здравља младих

Црвени крст Војводине је у периоду од 15. до 17.11.2019. организовао семинар под називом „Очување репродуктивног здравља младих“ на Вршачком брегу за 21 млада волонтера, будућа вршњачка едукатора, из 17 организација Црвеног крста (Апатин, Бачка Паланка, Инђија, Ириг, Ковин, Кула, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Сад, Рума, Сомбор, Сремска Митровица, Стара Пазова, Суботица, Врбас, Зрењанин и Панчево). Семинар је организован са циљем оспособљавања и едуковања волонтера из области полно преносивих болести, ХИВ/АИДС-а и контрацепције. Волонтери су показали изузетну заинтересованост и мотивисаност за ангажовање у овој области и на даље ће стечена знања преносити ученицима 7. и 8. разреда основних школа, као и ученицима првих разреда средњих школа.