Crveni krst Vojvodine

23. Međunarodna konferencija bezbednih zajednica

  1. Međunarodna konferencija bezbednih zajednica svečano je otvorila NJKV princeza Katarina Karađorđević 10.10.2017. u Novom Sadu. Pored organizatora, Nacionalnog centra za prevenciju povreda i predstavnika Pokrajinske vlade i Grada Novog Sada kao generalnih pokrovitelja, međunarodnih partnera za sertifikaciju bezbednih zajednica i Evropske mreže prilikom otvaranja skupa, u ime Crvenog krsta Vojvodine kao jednog od vodećih partnera konferencije, skupu se obratila i sekretar Crvenog krsta Vojvodine svečano otvorivši izložbu fotografija o aktivnostima Crvenog krsta sa temom „Svuda za svakoga“

Konferencija je obuhvatila razmenu iskustava stručnjaka iz celog sveta kroz veliki broj stručnih radova i prezentacija sa akcentom na multidisciplinarnim iskustvima čiji je cilj stvaranje globalnog programa očuvanja i zaštite životne sredine, života i zdravlja ljudi.

Tokom trodnevnih aktivnosti saradnici Crvenog krsta Vojvodine učestvovali su u Konferenciji predstavljajući neke segmente od mnoštva aktivnosti Crvenog krsta koje su vezane za stvaranje uslova za bezbedno funkcionisanje u zajednici izlaganjem na paralelnim, poster sesijama i radionicama. Teme su bile vezane za ulogu Crvenog krsta u preveniranju povreda, smrtnih slučajeva i generalnog uticaja nesreća na zajednicu kao i iskustva Crvenog krsta Vojvodine kroz programe Crvenog krsta Srbije za smanjenje opasnosti od nesreća i drugih opasnosti u lokalnoj zajednici i prevencije trgovine ljudima.

Veliku zahvalnost dugujemo onima na koje možemo uvek da se, sa poverenjem, oslonimo, našim volonterima iz organizacija Crvenog krsta Subotice, Kikinde, Zrenjanina, Iriga kao realizatorima nekih radionica i poster sesija, kao i timu volontera Crvenog krsta Novog Sada kojima je bilo povereno sanitetsko obezbeđenje ovog skupa.