Crveni krst Vojvodine

Svetski dan prve pomoći-9.9.2017.

Ove godine, Svetski dan prve pomoći će biti obeležen u subotu 9. septembra.  Na ovaj dan organizacije Crvenog krsta širom sveta nastoje da skrenu pažnju javnosti o značaju poznavanja prve pomoći  za pojedinca i za društvenu zajednicu. Godišnje više od 14 miliona lјudi širom sveta nauči kako da pruži prvu pomoć u okviru organizacije Crvenog krsta. Prva pomoć je proznatilјiv simbol organizacije Crvenog krsta i jedna od važnih oblasti delovanja Crvenog krsta u celom svetu.

 

Znamo da nesreća nije uvek predvidiva. Ona se može  dogoditi bilo kada, na bilo kom mestu i svako može biti pogođen. Svako od nas može biti u prilici da mu je potrebna prva pomoć. Nekada se nesreće dešavaju tamo gde ih najmanje očekujemo – u našoj kući.

 

Ovogodišnja tema Svetskog dana prve pomoći glasi:

 

„Nezgode u kući – kako postupiti i pružiti prvu pomoć?“

 

Tema se odnosi na sve iznenadne i neočekivane događaje koji se mogu dogoditi kod kuće i mogu izazvati povredu ili smrt. Ovom prilikom želimo da povećamo svest naših sugrađana o mogućim opasnostima sa kojima se mogu suočiti u svom svakodnevnom okruženju, kao i jednostavnim koracima koje mogu preduzeti u tim situacijama kako bi pomogli sami sebi ili članu svoje porodice.

 

Deca i mladi su nosioci naše budućnosti, a brižlјivim ulaganjem  u njihovo obrazovanje i vaspitanje doprinosimo da ta budućnost bude naprednija i humanija. Radu sa decom se posvećuje posebna pažnja u Crvenom krstu Srbije. Mladi su uklјučeni u  sve aktivnosti i programe, a u oblasti prve pomoći.  Mladi čine preko 70 procenata naših volontera.

 

Ove godine je u okviru Svetskog dana prve pomoći  stavlјen akcenat na prevenciju nezgoda u domaćinstvu,  kako bi se smanjio broj povreda u kući.  Shodno tome pripremili smo edukativne materijale na temu sprečavanja nezgode, kao i materijale o merama prve pomoći koje se mogu primeniti u slučaju nezgode u domaćinstvu.

Podsećamo da je Crveni krst Srbije je početkom 2016. godine započeo realizaciju programa Smanjenje rizika i ublažavanje posledica od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti. U okviru ovog programa jedna od tema bavi se i prevencijom nezgoda u domaćinstvu i skreće pažnju na značaj poznavanja prve pomoći. Obuka građana za pružanje prve pomoći čini društvenu zajednicu bezbednijom i snažnijom, odnosno spremnijom za različite vrste izazova i nesreća koje se događaju u savremenom dobu.