Црвени крст Војводине

Спасилаштво на води-крај сезоне 2013

Референти центар за спасилаштво на води Црвеног крста Војводине у петак, 4.10.2013. свечано је затворио спасилачку сезону 2013. На саму свечаност били су позвани представници из свих општина и градова где је током 2013. обучена група људи која је активно радила на обезбеђивању купалишта у својим срединама. Као врло драги и значајни гости били су присутни професор Горан Димитрић са Факултета за спорт и физичку културу, секретар Црвеног крста Стари град Александар Пантелић као и координатор референтног центра за спасилаштво на води Црвеног крста Стари град Иван Миленковић са још два своја представника.

Након отварања свечаности и поздравне речи секретара Црвеног крста Војводине Сињке Сомер, председник комисије за спасилаштво на води Црвеног крста Војводине Ренчењи Рудолф отпочео је свечаност кратким извештајем о раду Референтног центра, након чега је сваки представник службе имао могућност да представи свој рад. Пред око 50 спасилаца представиле су се:

Служба спасавања на води – Бела Црква, Вршац, Зрењанин, Суботица, Штранд – Нови Сад, базен Сајмиште – Нови Сад, као и Референтни центар за спасилаштво на води Црвеног крста Стари град. Након кратког излагања координатора Драган Стојановић, психолог из ’’Тим ПСИХОКОД – тим за психолошку едукацију и саветовање’’ одржао је информативно предавање о начину препознавања пост трауматског стреса као и неколико начина да се тај стрес превазиђе. Посебан акценат стављен је на улогу координатора у самом процесу решавања и ослобађања од стреса.

Службе спасавања на води овог лета успешно су од сигурног утапања спасили 9 особа од чега је троје деце млађе од 18 година и урадили око 250 интервенција пружања Прве помоћи на купалиштима и тиме указали на неопходност присуства спасилаца на купалиштима.