Služba traženja

Funkcija Službe traženja je da obavlja poslove obaveštavanja o žrtvama rata, sa ciljem da lica zaštićena Ženevskim konvencijama mogu da ostvare svoja prava na informisanje, predviđena tim Konvencijama, i da lica razdvojena usled navedenih događaja mogu što brže da uspostave međusobni kontakt.

Funkcija službe traženja je, takođe, da u okviru humanitarnih zadataka Crvenog krsta obavlja poslove obaveštavanja o žrtvama elementarnih i drugih nesreća i drugim slučajevima u miru u kojima je potrebno da se uspostavi veza ili pruži obaveštenje.

Da bi ostvarila ove funkcije, Služba traženja vrši sledeće poslove:

Prikuplja, pribavlja i prima podatke i dokumenta iz zvaničnih i svih drugih izvora za lica za koja je nadležna;

Evidentira, klasifikuje i obrađuje te podatke;

Prima zahteve za pokretanje traženja ili davanje obaveštenja;

Preuzima traženja za lica za koja je primljen zahtev;

Obaveštava tražioca i druge koji na to imaju pravo o podacima do kojih je došla;

Izdaje zvanična dokumenta na osnovu podataka sa kojima raspolaže;

Posreduje u razmeni porodičnih poruka;

Posreduje u dostavljanju ličnih stvari i novca koje su ratni zarobljenici, internirci ostavili za sobom;

Organizuje spajanje članova razdvojenih porodica.

Pored navedenih aktivnosti, Crveni krst Vojvodine vrši razvoj i osposobljavanje kadrova i aktivista za rad na poslovima službe traženja, pruža stručnu pomoć službama u organizacijama Crvenog krsta na teritorijama grada Novog Sada i opšina koje deluju na teritoriji AP Vojvodine i učestvuje u stručnim i razvojnim programima Crvenog krsta Srbije.

generic viagra onlineviagra onlinecheap generic viagracheap generic viagra 50mgover the counter viagracheap viagra

Svako vreme može biti vreme dobrote