Dobrovoljno davalaštvo krvi (DDK)

Rad Crvenog krsta Vojvodine u ovoj oblasti ima za polazište da je davanje krvi opšti društveni interes uobličen u nacionalni program, koji se realizuje planski – masovnim i kontinuiranim organizovanjem davalaca krvi, za obezbeđivanje dovoljne količine krvi.

Zakon o Crvenom krstu Srbije (sl.Glasnik RS, broj 107/05), koji dobrovoljno davalaštvo krvi definiše kao javno ovlašćenje organizacije Crvenog krsta u saradnji sa službama za transfuziju i zdravstvenim ustanovama

Postignute rezultate u akcijama dobrovoljnog davanja krvi u svim vojvođanskim sredinama, a posebno rezultate u animiranju novih davalaca krvi.

U odnosu na navedena polazišta prioritetne aktivnosti su:

  • Organizovanje edukativnih seminara za nove promotere davalaštva krvi, za potrebe organizacija Crvenog krsta u opštinama, gde ova aktivnost stagnira. Akcenat će biti stavljen na rad sa mladima;
  • Praćenje rada i rezultata u radu organizacija Crvenog krsta u Vojvodini na realizaciji planiranih akcija dobrovoljnog davalaštva  krvi;
  • Učestvovanje u pripremi i realizaciji tematskih konferencija o dobrovoljnom davalaštvu krvi;
  • U saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi u Novom Sadu Crveni krst Vojvodine nastoji da se postojeća saradnja sa službama za transfuziju krvi u Vojvodini unapređuje;
  • Sopstvenim angažovanjem, ali i angažovanjem u Crvenom krstu Srbije, nastojati da informativno-propagandni materijal bude što kvalitetniji i raznovrsniji i štampan na jezicima nacionalnih manjina;
  • Obeležavanje 14. juna  – Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi;

 Kroz ukupno angažovanje i prisustvo u javnosti, Crveni krst Vojvodine će sve ove aktivnosti sprovoditi u cilju povećanja broja dobrovoljnih davalaca krvi i obezbeđivanju dovoljnih količina bezbedne krvi, u procentu od 4% davanja u odnosu na broj stanovnika, što predstavlja opšti nacionalni interes.

U 2008. godini u Vojvodini je prikupljeno 79.375 jedinica krvi, što je za 6.454 jedinice više nego u 2007. godini.

–  36 opština je ostvarilo veći procenat davanja u odnosu na 2007. godinu. Od toga je 12 opština ostvarilo status „Najhumanija sredina“ sa procentom davanja iznad 5%.

–  3 opštine su ostvarile rezultat kao u 2007. godini.

–  6 opština je imalo blagi pad u odnosu na 2007. godinu.

 

Svako vreme može biti vreme dobrote