Crveni krst Vojvodine

Šatori u funkciji privremene čekaonice postavlјeni ispred kovid ambulanti

Kao značajna snaga sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravlјanja vanrednim situacijama organizacija Crvenog krsta aktivno učestvuje u ublažavanju posledica pandemije izazvane virusom Covid 19. Kao subjekat od značaja, pomaže nadležnim državnim organima u obavlјanju poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa javnim ovlašćenjima i svojim programskim aktivnostima. U skladu sa tim ovlašćenjima, na zahtev lokalnih štabova za vanredne situacije u osam lokalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine, organizacije Crvenog krsta Bačka Palanka, Kanjiža, Subotica, Kikinda, Zrenjanin, Stara Pazova, Vršac, Ruma, Novi Sad, Novi Bečej, Inđija, Sremska Mitrovica, Pančevo obezbedile su šatore u funkciji privremene čekaonice koji su postavlјeni ispred kovid ambulanti i bolnica i pružili značajnu podršku zdravtvenom sistemu i pre svega građanima u svojim sredinama. Crveni krst Vojvodine i organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama će i na dalјe svoje aktivnosti usmeravati na ublažavanje posledica pandemije i drugih vrsta nesreća. U okviru svojih mogućnosti nastavićemo  sa pružanjem neophodne pomoći građanima u skladu sa svojim mandatom i Misijom.

126105435_2137125903091099_5164018101119372470_o 126108111_3474051572641993_1013530841210113731_n 126145744_2725835347639252_7546701919542418183_o

127657686_4995771790433791_2687660046349838005_o125953186_3751042858259965_3262631244828503886_n125225095_1505289859666970_5983540628478539899_n 125348028_847093149387747_3374630668391039035_n 125001472_2739860506266646_229788913720623907_n 123653373_2047958085340126_8332246017224528608_o 110181855_2724191594530923_9158013352199226445_o