Crveni krst Vojvodine

Obeležavanje Svetskog dana Crvenog krsta i Crvenog polumeseca

Širom sveta, nacionalna društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, kao sastavni delovi Međunarodnog Pokreta  Crvenog  krsta i Crvenog polumeseca  pomažu milionima lјudi. Nacionalna društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca nastoje da odgovore na potrebe lјudi u nevolјi, na potrebe svoje zajednice. Naše nacionalno društvo, Crveni krst Srbije, nastalo 1876. godine, jedno je od najstarijih nacionalnih društava u svetu, koje je posebno cenjeno po svojoj programskoj razvijenosti i značajnoj volonterskoj bazi.

Međunarodni dan Crvenog  krsta i Crvenog polumeseca se obeležava 8. maja, na  rođendan Anri Dinana, osnivača Crvenog krsta.

Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u 2020. godini želi da skrene pažnju javnosti na snagu i veličinu globalne mreže Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u situaciji kada se ceo svet bori protiv pandemije izazvane virusom COVID-19.

Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca 2020. godine biće obeležen kroz temu

 

„NA OVOGODIŠNјI MEĐUNARODNI DAN CRVENOG KRSTA I CRVENOG POLUMESECA #APLAUDIRAJMO ZA NAŠE VOLONTERE I ZAPOSLENE ŠIROM SVETA“

 

 sa cilјem da proširi razumevanje javnosti prema Međunarodnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, naglašavajući količinu rada uloženog u pomoć lјudima koji su ugroženi pandemijom.

Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca je prilika da pozdravimo svakodnevni ogroman rad koji ulažu milioni posvećenih volontera angažovanih na spašavanju i pobolјšanju života ugroženih lјudi. Organizacija Crvenog krsta ne bi mogla da vrši osnovnu delatnost bez podrške svoje volonterske mreže. Sa druge strane, volonteri potvrđuju da su zadovolјni i ponosni što mogu  nešto da ponude i pomognu u svojoj lokalnoj zajednici i društvu uopšte.

Na Međunarodni Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, slavimo hrabrost i dostignuća naših volontera i zaposlenih. Od momenta pojave COVID-19 društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca su se uklјučivala u aktivnosti u svojim zemlјama kako bi pružili informacije i pomogli najranjivijim grupama.

Sa više od 3.6 miliona potvrđenih slučajeva, stotine hilјada volontera i zaposlenih u nacionalnim društvima Crvenog krsta i Crvenog polumeseca su se uklјučili kako bili podrška lokalnim zajednicama. Takođe, desetine hilјada lјudi su se priklјučili kao novi volonteri.

Od početka krize u martu, prema poslednjim podacima, organizacije Crvenog krsta u Vojvodini su pružile pomoć pojedincima ukupno 106.000 puta, odnosno obuhvaćeno je preko 64.000 domaćinstava. Uz koordinaciju od strane 163 profesionalno zaposlenih u organizacijama Crvenog krsta u Vojvodini, 867 volontera je poklonilo  69.720 sati svog vremena da bi pomogli drugima. Kako bi se sve aktivnosti sprovele ukupno je pređeno više od 86.000 kilometara. Samo iz magacina Crvenog krsta Vojvodine distribuirano je 82 tone pomoći ka organizacijama Crvenog krsta u Vojvodini.

Volonteri i zaposleni su angažovani na poslovima pomoći licima starijim od 65 godina, kojima je zbog zabrane kretanja bila potrebna pomoć oko nabavke osnovih životnih namirnica i lekova, radu na podeli paketa hrane i higijene socijalno ugroženim licima, podršci pri podizanju novca i dezinfekciji bankomata, podeli zaštitnih maski i dezinfekcionih sredstava, distribuciji obroka korisnicima narodne kuhinje.

U ovoj situaciji, u kojoj je briga za svakog čoveka na prvom mestu u svakoj zajednici, Crveni krst Vojvodine se u okvirima svog delovanja, pored svih ovih aktivnosti delovanja u nesrećama, usmerio i na pomoć pomagačima, odnosno na psihosocijalnu podršku  volonterima koji su u prvoj liniji delovanja. Jedini prihvatlјiv način funkcionisanja u okvirima zaštite i samozaštite i mera ograničenog kretanja, sa mogućnošću  da se dopre do svih, bio je telefonsko, Viber i onlajn komuniciranje.

Crveni krst Vojvodine je napravio Viber zajednicu „Volonteri Crvenog krsta“ sa idejom da na jednom mestu, u virtuelnom svetu, okupi volontere i pruži im podršku u toku ove vanredne situacije. U početku je zamisao bila da zajednica bude za volontere iz organizacija Crvenog krsta u Vojvodini, ali su se vrlo brzo priklјučili volonteri iz cele Srbije, tako da ih trenutno ima preko 300. U Zajednici su volonteri imali priliku  da razmenjuju svoja iskustva, osećanja, ideje, probleme. Takođe, stručni tim psihologa im je bio 24 sata na raspolaganju, tako da su mogli dobiti psihosocijalnu podršku i savete kako da se izbore sa problemima, ali i mogućnost da obave razgovor sa psihologom ukoliko su želeli da sačuvaju svoju privatnost.  Pored toga, profesionalci su se trudili da koliko god je moguće informišu volontere i obuče ih kako da se samozaštite, da usvoje veštine komunikacije, da se izbore sa stresom  i da ih motivišu da nastave da volontiraju, jer bez njih Crveni krst ne bi mogao da funkcioniše. Viber zajednica je i dalјe aktivna i volonteri se svakodnevno uklјučuju. Ova mreža se pokazala kao dobar način ne samo za pružanje pomoći  u teškim trenucima, već i za druženje, smeh, osećaj zajedništva, razmenu pozitivne energije, što je svakako doprinelo da ona i dalјe funkcioniše i motiviše volontere u njihovom angažovanju.

Sa cilјem obezbeđivanja dovolјnih količina krvi organizacije Crvenog krsta u vojvođanskim gradovima i opštinama, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, redovno realizuju aktivnosti vezane za organizovanje akcija dobrovolјnog davanja krvi. Akcije se organizuju pod posebnim uslovima radi očuvanja bezbednosti dobrovolјnih davalaca, zaposlenih i volontera.

 

Svim volonterima i aktivistima Crvenog krsta, koji svojim nesebičnim zalaganjem i požrtvovanim radom, svakodnevno iskazuju humanost i solidarnost, čestitamo Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.