Crveni krst Vojvodine

Tradicionalna akcija u Nedelji Crvenog krsta “Paket za novorođenu bebu”

Akcija se realizuje u saradnji sa organizacijama Crvenog krsta i porodilištima u Pokrajini. Za akciju je Crveni krst pripremio 513 paketa sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za sve bebe rođene u Nedelјi Crvenog krsta. Crveni krst Vojvodine je i pored trenutne situacije odlučio da realizuje akciju „Paket za novorođenu bebu“, ali uz sve mere predostrožnosti u cilјu zaštite i sprečavanja širenja epidemije. Umesto u porodilištima, paketi će biti dostavlјeni na kućne adrese.