Црвени крст Војводине

Смањење ризика од заразе COVID19

У односу на актуелну епидемиолошку ситуацију везану за Covid-19, упутства и препоруке Министарства здравља Републике Србије и на јавна овлашћења поверена Црвеном крсту обавештавамо вас следеће.

Приоритетне активности организације Црвеног крста у  наредном периоду  ће бити   реализација Програма народних кухиња и, у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, мотивисање добровољних давалаца крви и организовање акција добровољног давања крви.

Обављање послова на припреми и дистрибуцији оброка за народне кухиње у  24 градова и општине у Војводини сматра се приоритетним. У складу с тим, потребно је  појачати хигијенско санитарне мере које организације Црвеног крста иначе спроводе и током редовног рада.

С обзиром да је, и у оваквим ситуацијама, потребно обезбедити довољне количине безбедне крви за несметан рад здравствених установа, свих 45 организација Црвеног крста у Војводини ће наставити да позивају и  мотивишу добровољне даваоце крви. Из тих разлога је потребно појачати превентивне мере и организовати акције добровољног давања крви у безбедним условима.

Због повећаног обима посла и са циљем смањења протока људи кроз Организацију препорука је да се пријем, складиштење и подела половне гардеробе сведе на минимум или где је то могуће потпуно обустави. Моле се грађани да се до даљњег уздрже од доношења половне гардеробе у Организације Црвеног крста.

За све додатне информације молимо вас да контактирате вашу локалну Организацију Црвеног крста.