Crveni krst Vojvodine

Poseta Crvenom krstu Kosova i Metohije

Delegacija, koju su sačinjavali potpredsednik Crvenog krsta Srbije i sekretar Crvenog krsta Vojvodine sa saradnicima, boravila je u periodu od 24. do 28. septembra u radnoj poseti Crvenom krstu Kosova i Metohije. Delegacija je imala priliku da obiđe organizacije Crvenog krsta i u južnom i u severnom delu Pokrajine i da se upozna sa realizacijom programa i uslovima u kojima funkcionišu. U Sekretarijatu Crvenog krsta Kosova i Metohije je održan sastanak na kome se razgovaralo o dalјoj programskoj saradnji dve pokrajinske organizacije Crvenog krsta.