Crveni krst Vojvodine

Okrugli sto povodom 70 godina od usvajanja Ženevskih konvencija

  1. oktobra 2019. godine u Novom Sadu, u Velikoj sali Skupštine grada, Crveni krst Srbije i Crveni krst Vojvodine, kao deo svojih aktivnosti vezanih za promociju međunarodnog humanitarnog prava, organizovali su Okrugli sto posvećen obeležavanju 70. godišnjice Ženevskih konvencija.

Prof. dr Vesna Knežević Predić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu vrlo inspirativno, potkreplјeno pozitivnim primerima, ali i dilemama, nerešenim pitanjima i zlupotrebama, govorila je o nastanku, razvoju i značaju   Ženevskih konvencija na globalnom nivou. O značaju Ženevskih konvencija za naše nacionalno društvo Crvenog krsta sa primerima  iz davne i skorašnje prošlosti i ulozi i doprinosu Crvenog krsta u stvaranju i sprovođenju Konvencija u okviru svoje misije, govorio je Ljubomir Miladinović, generalni sekretar  Crvenog krsta Srbije.  Izlaganje predsednika Crvenog krsta Vojvodine Dejana Ukropine koji je bio i moderator ovog skupa, odnosilo se na međunarodno priznate znake zaštite u Ženevskim konvencijama, o načinima njihove upotrebe  koji deluju opštepoznato, ali koji iz tih razloga često dovode do nesvesne ili vrlo svesne zloupotrebe. Ulogu Međunarodnog komiteta  Crvenog krsta u odnosu na Ženevske konvencije predstavila je Gordana Milenković, zamenik šefa delegacije MKCK u Beogradu. Inicijativa Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, pre 70 godina, 12. avgusta 1949. godine, je i dovela do revidiranja postojeće tri Ženevske konvencije (koje štite ranjene i bolesne pripadnike oružanih snaga na bojnom polјu, ranjene, bolesne i brodolomnike u oružanim snagama na moru i ratne zaroblјenike) i usvajanja i četvrte Konvencije kako bi se zaštitilo civilno stanovništvo tokom sukoba. Iste godine države su se takođe složile da u sve četiri Ženevske konvencije uklјuče zajednički član 3 koji štiti lјude u nemeđunarodnim oružanim sukobima.

Ova zaštita je i danas izuzetno važna, jer pored zaštite lјudskog života i dostojanstva pružaju osnov za delovanje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u situacijama oružanog sukoba i humanitarnih radnika koji svakodnevno rizikju svoj život ili nažalost stradaju u zonama konflikta dok pružaju ili pokušavaju da pruže pomoć.

Okrugli sto je pratilo preko 120 slušalaca. Događaju su prisustvovali visoki predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Skupštine grada Novog Sada i Kabineta gradonačelnika Grada Novog Sada; predstavnici Vojske Srbije – 1.Kopnene brigade i Rečne flotile; profesori i studenti Univrziteta u Novom Sadu – Filozofskog fakulteta – odsek za medijske studije i Fakulteta tehničkih nauka; sekretar Crvenog krsta Vojvodine i sekretari organizacija Crvenog krsta u gradovima i opštinama na teritoriji Vojvodine, članovi Upravnog odbora, spolјni saradnici, difuzeri i volonteri koji su učestvovali i u diskusiji nakon izlaganja uvodničara.

Na ovaj način, Crveni krst Srbije i Crveni krst Vojvodine pridružili su se različitim aktivnostima koje realizuju sva nacionana društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, sa cilјem podsećanja javnosti i relevantnih partnera na važnost ovog instrumenta međunarodnog prava za zaštitu određenih kategorija lica u slučajevima oružanih sukoba. Konvencije su kreirane za najgora vremena, i zato čuvaju jezgro lјudske humanosti.