Црвени крст Војводине

Са наставком хладних дана

Организације Црвеног крста у овом тренутку имају повећану потребу за зимском половном одећом и обућом. Молимо Вас да се обратите локалној организацији Црвеног крста ако сте у могућности да помогнете. Ово је време које очекујем “ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ”. Проверите да ли вашим комшијама потребна помоћ у набавци хране, лекова.