Црвени крст Војводине

Практична вежба „Нови Бечеј 2012“

У односу на Мисију, стратешке планове Покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Закон о Црвеном крсту Србије и нашу програмску оријентацију, општи циљ програма је развијање капацитета Црвеног крста у Војводини да на ефикасан начин одговори на природом и људским фактором проузроковане несреће, како би се умањио број потенцијалних жртава и ублажиле последице несреће. Црвени крст Војводине са 45 организација Црвеног крста у Покрајини треба да ужива статус поузданог партнера структурама друштва које су носиоци или се укључују у активности одговора на несрећу на нивоу Покрајине и у локалној заједници. Као саставни део Црвеног крста Србије, Црвени крст Војводине ће следити све процедуре и поступке у развијању капацитета за одговор на несрећу. У свим сегментима овај Програм је у функцији извршавања јавних овлашћења утврђених Законом о Црвеном крсту Србије. Пратећи глобални пројекат Црвеног крста Србије, Црвени крст Војводине ће у 2012. години: • Радити на обуци и оспособљавању организација Црвеног крста за одговор на несрећу; • Иницирати проверу обучености и тренажу постојећих екипа; • Са људским и техничким капацитетима укључити се у вежбе које ће организовати друштвене структуре, носиоци припрема за одговор на несрећу; • Организовати посебне дообуке за потребе регионалних тимова у делу спровођења едукације у случају поплава и организовања живота у привременом смештају; • Усклађивати функцију Програма са Законом о ванредним ситуацијама; • У координацији са вишим нивоима организованости и надлежним државним органима обезбедити складиштење, чување и занављање опреме за одговор на несрећу, посебно опреме која је добијена кроз Међународни пројекат прекограничне сарадње са Мађарском који је Црвени крст Војводине реализовао као пратнер Покрајинском секретаријату за Међурнародно сарадњу и локалну самоуправу. У показној вежби „Нови Бечеј 2012“ ће учествовати 30 чланова Поливалентног тима Црвеног крста Војводине за одговор на несрећу, представници МУП-а Републике Србије – Сектора за ванредне ситуације – Ватрогасно спасилачка бригада Зрењанин, представници Саобраћајне полиције Нови Бечеј и Дома здравља – Служба хитне медицинске помоћи. Тема практичне вежбе „Нови Бечеј 2012“ је симулација саобраћајне несреће са већим бројем повређених особа. Циљ практичне вежбе „Нови Бечеј 2012“ је да се провери и демонстрира степен оспособљености субјеката који учествују у одговору на несрећу (заштити и спасавању људи и материјалних добара при пружању прве помоћи у саобраћајној несрећи и заштити од пожара), првенствено поливалентне јединице Црвеног крста Војводине. Секундарни циљ вежбе је провера нивоа комуникације и координације међу субјектима који узимају учешћа у интегрисаном одговору на несрећу. Практична вежба „Нови Бечеј 2012“ ће се одвијати у Новом Бечеју, на раскрсници улица Хајдук Вељка и Милорада Попова. Почетак вежбе планиран је дана 10.06.2012. године у 12,00 часова. Предвиђено време трајања вежбе је 30 минута. Практична вежба „Нови Бечеј 2012“ је отворена за јавност и представља прилику да се институције и грађани упознају са делом активности Црвеног крста Војводине и осталих субјеката заштите у оквиру пружања одговора на несрећу.